Industri og Skipselektro AS

Tjenester

Skip

Industri og Skipselektro AS har siden det ble startet opp i 1991 hatt et sterkt fokus på elektriske installasjoner om bord i skip. Med 25 års erfaring innen segmentet står vi rustet til å ta på oss de fleste oppgaver innenfor nyinstallasjon og vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr ombord i skip.

Tjenester vi tilbyr:

  • Konsulent oppdrag ved ny installasjoner og oppgraderinger. 
  • Uavhengig tredje parts inspeksjoner og byggoppsyn.
  • Nybygg og elektriske installasjoner ved verft for små og mellomstore skip. Kalkulasjon, beregning og installasjons arbeider.
  • Klassing av elektrisk anlegg. Generator lasttest, test av automasjons systemer og rapportering i ihht. klassens krav.
  • Rehabilitering av fiske sjarker.
  • Oppgraderinger og installasjonsarbeid på lystbåter.

Se vår referanse side for noen av oppdragene vi har utført for kunde.

Industri

Industri og Skipselektro AS har et godt samarbeid med lokale bedrifter og industri. I en del tilfeller har vi fulgt bedriftene siden de startet og har vært med å vedlikeholde, oppgradere, og energi økonomisere. 

Vi ufører internkontroll på de elektriske installasjonene i din bedrift og utfører utbedringer samt følger opp dokumentasjon for internkontrollen. 

I samarbeid med våre leverandører kan vi tilby løsninger for lys, varme og bygg automasjon.

Bolig

Industri og Skipselektro har lang erfaring med elektriske installasjoner til boliger. Vi tar på oss oppdrag med nyinstallasjon og rehabilitering. Vår erfaring gjør at vi kan være behjelpelig med å tenke helhetlig ved energiøkonomisering (ENØK) så du som kunde får best mulig sluttprodukt til riktig pris.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.